Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Návšteva zo Spišskej Belej

V nedeľu 9. októbra 2016 nás navštívili  členovia evanjelického cirkevného zboru Spišská Belá. Návštevu inicioval Ľubomír German, absolvent EGT (1999), manžel spišskobelianskej zborovej farárky Evy Germanovej. Bola to milá, hoci krátka návšteva.

text: egt
foto: Mgr. Ľubomír German


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

   


Visit from Spišská Belá

On Sunday, October 9th, 2016, members of the Lutheran Church in Spišská Belá visited our school.  The visit was managed by  Ľubomír German, an  EGT graduate of 1999, a husband of the Spišská Belá pastor Eva Germanová. It was a nice, though short visit.

prečítané 1604xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk