Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        


Návšteva zo Spišskej Belej

V nedeľu 9. októbra 2016 nás navštívili  členovia evanjelického cirkevného zboru Spišská Belá. Návštevu inicioval Ľubomír German, absolvent EGT (1999), manžel spišskobelianskej zborovej farárky Evy Germanovej. Bola to milá, hoci krátka návšteva.


text: egt
foto: Mgr. Ľubomír German


   


Visit from Spišská Belá


On Sunday, October 9th, 2016, members of the Lutheran Church in Spišská Belá visited our school.  The visit was managed by  Ľubomír German, an  EGT graduate of 1999, a husband of the Spišská Belá pastor Eva Germanová. It was a nice, though short visit.

prečítané 231xspäť   *  domov
ŠKOLSKÝ
ČASOPISŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk