Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Pošlite správu na adresu  skola@egt.skvaša emailová adresapredmet správy
text správy
LANGUAGE


ŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk