Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Ubytovanie a stravovanie žiakov


Ubytovanie v Školskom internáte pri Strednej odbornej škole v Tisovci

vedúca internátu: Mgr. Irena Milecová
telefonický kontakt: 0911 047 391
Adresa: Školský internát pri SOŠ, Jesenského 902, 98061 Tisovec


Stravovanie v školskej jedálni pri Základnej škole Vladimíra Clementisa v Tisovci

vedúca jedálne: p. Janette Balážiková
telefonický kontakt: 047 / 5493 309


Stravovanie v reštaurácii Centrál v Tisovci

prevádzkárka: p. Silvia Remperová
telefonický kontakt: 0903 268 539, 0903 293 924


Výpočet ceny stravnej jednotky

klikni !
nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk