Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Bez komentára


z príhovoru absolventov počas Graduation

...Ľudia prichádzajú, a ľudia odchádzajú. No všetko ostáva vo formách spomienok.
Tieto spomienky tvoríte vy, milí naši učitelia – vaše hodiny, vaše vtipy, váš hnev, váš smiech, no hlavne ten prínos, ktorý ste do nás v rôznych smeroch vštepili. Veď byť učiteľom je rozdávanie energie, ktorá keď padne do úrodnej pôdy, prinesie mnoho úžitku, a snáď i zlepší svet pre vás, rozdávači energie, vedomostí, skúseností, i lásky učiteľa k žiakovi, ktorú keď cítime, máme chuť, a lenivosť dávame bokom.
Tieto spomienky tvoríte vy, naši vzácni rodičia, ktorí ste znášali naše pubertálne výkyvy, plač a frustráciu nad známkami, či neprestávajúci prístup Mami, však na známkach nezáleží. A ktorí nás máte radi po čomkoľvek, čo sme kedy vyviedli.
No a tieto spomienky tvoríme my. Rozdielni ľudia. Všetci zjednotení na malý zlomok života, v ktorom každá postava zohrávala rolu, bez ktorej by celok nebol ten istý. Dnes jednou nohou v minulosti a druhou nohou v budúcnosti.
Končí sa to. A TO, bolo 5 rokov niečoho špeciálneho a výnimočného, za ktoré ďakujeme vám všetkým. A dúfame, že ste na nás hrdí!


z príhovoru piatakov pri rozlúčke s učiteľmi

...Ako odznelo aj v našej piesni, naša púť sa už končí, poďakovať sa treba. Správne, naša púť na EGT sa naozaj blíži ku svojmu koncu. Avšak púť našich životov je práve na začiatku a my vám z celého srdca ďakujeme, za všetko čo sme počas tých piatich rokov mohli zažiť. Vďaka vám sme tým, čím sme. Vďaka vám bolo týchto 5 rokov tým najlepším obdobím našich životov. Vďaka vám, EGT nie je len našou školou, ale naším domovom!...reakcia rodiča absolventa v deň slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení

...dnes sme prežili v Tisovci peknú časť dňa, keď sme sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení. Chceme sa Vám ako osobe, ktorá vedie túto školu, poďakovať za veľmi dôstojnú rozlúčku s absolventmi, za výnimočný zážitok, ale najmä za trvalé duchovno-morálne hodnoty, ktoré naše deti získavajú počas dospievania na EGT.
Celé ponímanie štúdia, účasť a neformálnosť zahraničných lektorov, mimo študijné aktivity, vzťah a prístup duchovných správcov pri formovaní osobností detí, to sú atribúty, ktoré dokážu meniť pozitívne charaktery mladých ľudí a túto školu favorizujú pred podobnými strednými školami v širokom okolí.
Sme veľmi radi, že sme naše deti zverili EGT a odporúčame ju aj všetkým známym. Ďakujeme ešte raz a prajeme Vám a všetkým pedagógom tejto školy veľa zdravia, trpezlivosti, dobrých nápadov a usilovných študentov...z emailu rodiča absolventky

...Vážená pani riaditeľka, pozdravujem Vás a zároveň Vám posielam vizitku Vašej študentky, ktorá dnešným dňom kandiduje na študentskú viceprezidentku univerzity Middlesex v Londýne, a zároveň vyjadrujem aj poďakovanie za dobre pripravenú angličtinu, s ktorou nemá problém ani v hovorovom ani v písomnom styku na univerzite.
Môj vzťah k škole ???? Musím povedať (možno z nadsázkou), že EGT zachránilo jej profesionálny život, ale je to tak. Na vašej škole ožila, bola sebavedomá, prinútil ju k tomu učitelský zbor, ctižiadostivá a dostala šancu realizovať sa. Aj ked nie všetky dni boli ružové (ale kde sú ?), sme radi, že ten krok, ktorý sme s Vašou pomocou urobili - prestup z gymnázia k Vám na EGT - sa ukázal ako výnimočný.
Preto sa ťažko zabúda na školu, ktorá dala šancu našej dcére vynikať v zahraničí...
z príhovoru absolventa na slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení

... Čo všetko nám však dalo EGT? Určite to nebola obyčajná škola, akých sú na Slovensku stovky. Veď to bolo predsa aj jeden z dôvodov, prečo sme si pred rokmi vybrali práve EGT. Avšak, skutočného ducha našej školy sme spoznali, až keď sme sa stali jej súčasťou.
EGT robili výnimočným ľudia, ktorí vytvárali atmosféru priateľstva, porozumenia a vzájomného rešpektu. Posolstvo tejto školy v nás zanechalo stopu v uvedomení si hodnôt, ktoré sú skutočne dôležité v živote. Verím, že tieto hodnoty budeme naďalej rozširovať, podelíme sa o ne s ostatnými ...
Ing. Ladislav Čajko, učiteľ aplikovanej ekonómie na EGT

... už som raz napísal, že ďakujem Bohu za to, že učím na tejto škole. Som svedkom premeny mladých ľudí z dobrých na veľmi dobrých a dokonca skvelých. Bol to úžasný rok, plný nových skúseností, zážitkov a úspechov študentskej spoločnosti nielen na Slovensku, ale aj na európskej úrovni. Verím, že som opäť získal nových priateľov... Ďakujem tiež za to, že mi umožnil spoznať už niekoľko ročníkov skvelých žiakov ...

Doc. PhDr. Ján Pašiak, PhD., významný slovenský sociológ

... Helenka, z môjho dlhoročného pedagogického pôsobenia na rôznych fakultách VŠ a to nielen v Bratislave, sa mi stávalo aj to, že počas prestávky sa prihlásili študenti a pochválili sa, že sú absolventami EGT a to nielen tí, ktorých som učil počas môjho hosťovania na EGT, ale aj tí, ktorí podľa môjho priezviska tušili, že môžeme byť v rodinnom vzťahu s Tebou a tak sa radšej opýtali, či je to tak. EGT má výbornú značku a treba ju držať ...

z emailu matky absolventa

...Vážená pani riaditeľka, chcem sa Vam dodatočne touto cestou poďakovať za Vaše vynaložené úsilie a aj úsilia všetkých vyučujúcich počas 5 rokov štúdia mojho syna na Vašej škole. Osobne som bola natoľko dojatá z celej rozlúčky a slávnostného ukončenia štúdia mojho syna, že som sa nezmohla na poďakovanie a tak ešte raz ďakujem Vám a aj všetkým vyučujúcim za všetko, čo ste ho naučili a za veľmi pekné slávnostné ukončenie štúdia...

nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk