Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Dokumentárny film Hodina dejepisu (documentary movie History Class)


Dokumentárny film Slovenskej televízie (réžia Dušan Trančík) Hodina dejepisu , ktorý zobrazuje vnímanie Trianonskej zmluvy (1920) žiakmi gymnázií na Slovensku a v Maďarsku. Účinkujú v ňom aj žiaci EGT.

Documentary movie of Slovak Television (directed by Dušan Trančík) History Class, which shows the perception of the Treaty of Trianon (1920, newly defining the borders of Hungarian state after the WWI) by the pupils of the gymnasiums in Slovakia and Hungary. EGT students are performing in this film as well.

Hodina dejepisu (History Class)
nahor   *  späť   *  domov
LANGUAGE


ŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk