Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Dokumentárny film Hodina dejepisu (documentary movie History Class)


Dokumentárny film Slovenskej televízie (réžia Dušan Trančík) Hodina dejepisu , ktorý zobrazuje vnímanie Trianonskej zmluvy (1920) žiakmi gymnázií na Slovensku a v Maďarsku. Účinkujú v ňom aj žiaci EGT.

Documentary movie of Slovak Television (directed by Dušan Trančík) History Class, which shows the perception of the Treaty of Trianon (1920, newly defining the borders of Hungarian state after the WWI) by the pupils of the gymnasiums in Slovakia and Hungary. EGT students are performing in this film as well.

Hodina dejepisu (History Class)
nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk