Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Stretnutie po 40 rokoch

V piatok 2. septembra 2011 sa (aj) v priestoroch EGT uskutočnilo stretnutie absolventov 9. C triedy tisovskej základnej školy po 40 rokoch. Títo spolužiaci mali od šiesteho do deviateho ročníka svoju triedu v súčasnej budove EGT v miestnosti č. 314. Spomínanú triedu navštevovali aj súčasný primátor Tisovca Peter Mináč, zástupkyňa riaditeľky EGT Ľubomíra Petricová, Igor Bábela, vedúca Domova mládeže Lýdia Krišková a tiež aj rodičia (blízki príbuzní) niektorých absolventov EGT (Lucie a Petry Liptayovej, Kataríny Kellerovej, Kamily Bitalovej, Jany Miškove a Jána Kovára).


       

 nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk