Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Prečo by si mal ísť na EGT ?


naši absolventi sa dlhodobo nenachádzajú v evidencii regionálnych úradov práce

každoročne je takmer 100% našich absolventov prijatých na vysokoškolské alebo ďalšie štúdium doma alebo v zahraničí

budeš žiť v peknom prostredí uprostred hôr Slovenského rudohoria a Muránskej planiny

v rámci päťročného štúdia získaš úplné stredoškolské vzdelanie končiace maturitnou skúškou, ktorá ťa oprávňuje študovať na ktorejkoľvek vysokej škole


Nevieš kam na strednú školu ?
umožníme ti zapojiť sa do rôznych súťaží a olympiád na regionálnej i celoslovenskej úrovni

máš možnosť urobiť si štátnu skúšku z anglického jazyka

aby si sa neutopil, naučíme ťa v rámci plaveckého výcviku plávať

dbáme i o tvoje zdravie, a preto si môžeš každý rok zdokonaliť svoje lyžiarske umenie

keď skončíš, budeš sa vedieť dohovoriť dvoma svetovými jazykmi - angličtina + nemčina alebo francúzština

angličtinu budeš počuť od ľudí, pre ktorých je to rodný jazyk, teda od Američanov

podnikať a orientovať sa vo svete financií ťa naučíme na aplikovanej ekonómii

nemôžeme zabudnúť na možnosť štúdia v zahraničí

získaš zručnosť pri používaní moderných informačných technológií v štandardne vybavených počítačových učebniach

škola sa snaží prispôsobovať záujmom študentov, preto ponúka množstvo voliteľných predmetov

budú ťa učiť sympatickí učitelia v peknej a príjemnej škole

môžeš si vybrať z rôznych športových a iných krúžkov

ak rád rozprávaš, môžeš sa vyjadriť k rozličným zaujímavým témam v debatnom klube

vo vyšších ročníkoch sa naučíš vytvárať si vlastné programy v programátorskom krúžku

cez prestávku alebo po vyučovaní si môžeš v budove školy zahrať stolný tenis

ak rád čítaš, je ti k dispozícii školská knižnica a tiež školský časopis, na ktorého výrobe sa môžeš aktívne podieľať

získaš bilingválne vzdelanie, budeš si teda môcť zvoliť miesto kdekoľvek na svete, kde budeš žiť, študovať alebo pracovať
Čo musíš urobiť, aby si sa stal jedným z nás?


Stačí, zvládnuť psychologický test aspoň na 70 bodov! (ďalšie informácie o prijímacích kritériách sú tu). Nezabudni, že prihlášku treba poslať do 20. marca 2022 na adresu:

Evanjelické gymnázium
Jesenského 836
980 61 Tisovecnahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk