Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Fotogaléria

Zvolený album sa otvorí na novej karte prehliadača !


2023. 2022. 2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002.
  
2022. 10. 19.  Simulované študentské voľby do samospráv
2022. 09. 28.  Memoriál Petra Šóšika
2022. 09. 28.  Športový deň
2022. 06. 22.  Tretiaci na KOŽAZe
2022. 05. 27.  Graduation
2022. 05. 13.  Rozlúčka piatakov
2022. 05. 11.  Prijímacie skúšky
2022. 04. 01.  Projekt YES GREEN v Prahe
2022. 02. 25.  Projekt YES GREEN na EGT
  
nahor   *   späť   *   domov

2021. 11. 08.  Halloween Dress-up Day
2021. 10. 07.  Stužová 5. B
2021. 09. 24.  Imatrikulácie
2021. 09. 23.  Deň športu
2021. 09. 01.  Otvorenie školského roku
2021. 06. 29.  Ukončenie školského roku
2021. 05. 28.  Graduation
  
nahor   *   späť   *   domov

2020. 09. 23.  Deň športu
2020. 09. 04.  Tímbilding prvákov na Zbojskách
2020. 09. 02.  Otvorenie školského roku
2020. 06. 30.  Záver školského roku
  
nahor   *   späť   *   domov

2019. 12. 06.  Vianočný príbeh
2019. 10. 14.  Deň našich predkov
2019. 09. 06.  Tímbilding prvákov
2019. 06. 28.  Záver školského roku
2019. 06. 21.  Workšopy
2019. 06. 07.  Športové hry evanjelických gymnázií
2019. 05. 24.  Graduation
2019. 05. 22.  Maturity
2019. 05. 07.  Deň Európy
2019. 05. 06.  Študentské voľby do Európskeho parlamentu
2019. 04. 30.  Angelika divadelného súboru EGTis
2019. 03. 19.  Študentské prezidentské voľby - druhé kolo
2019. 02. 22.  Ples školskej spoločnosti Strength
2019. 02. 14.  Študentské prezidentské voľby
2019. 02. 08.  Lyžiarsky
  
nahor   *   späť   *   domov

2018. 11. 23.  Stužková 5. A
2018. 11. 16.  Stužková 5. B
2018. 10. 25.  Študentské simulované voľby
2018. 09. 25.  Deň športu
2018. 09. 25.  18. memoriál Petra Šóšika
2018. 09. 07.  Tímbilding prvákov
2018. 09. 02.  Otvorenie školského roku
2018. 08. 24.  Letný jazykový tábor
2018. 06. 22.  Týždeň workshopov
2018. 06. 13.  Maturita zo slovenského jazyka
2018. 05. 25.  Graduation
2018. 05. 24.  Maturity
2018. 05. 02.  Prvomájový sprievod
2018. 02. 09.  Lyžiarsky výcvik
  
nahor   *   späť   *   domov

2017. 12. 12.  Prváci pripravujú Vianočný príbeh
2017. 11. 21.  Retro párty školskej firmy Pomegranate
2017. 10. 24.  Imatrikulácia
2017. 09. 28.  Deň športu a Beh ulicami Tisovca
2017. 09. 28.  Memoriál Petra Šóšika
2017. 09. 17.  Zahraniční Slováci na cyklotúre po Slovensku
2017. 09. 08.  Tímbildig prvákov
2017. 07. 06.  Relaxačný pobyt zamestnancov na Donovaloch
2017. 06. 23.  Oslavy 25. výročia vzniku EGT
2017. 05. 26.  Graduation
2017. 03. 02.  Ples školskej firmy G.E.T.
2017. 01. 31.  Lyžiarsky výcvik
2017. 01. 16.  Daniel Majling, dramaturg SND
  
nahor   *   späť   *   domov

2016. 12. 21.  Záver kalendárneho roka
2016. 12. 19.  Deň otvorených dverí
2016. 12. 16.  Plavecký výcvik
2016. 12. 16.  Prváci pripravujú Vianočný príbeh
2016. 12. 04.  Multi-culti food fest školskej spoločnosti G.E.T.
2016. 11. 24.  Večera Vďakyvzdania
2016. 11. 18.  Stužková 5. A
2016. 11. 11.  Stužková 5. B
2016. 11. 04.  Dražba otrokov študentskej spoločnosti G.E.T.
2016. 10. 19.  Odhalenie pamätníka entertejnerky Eni Vacvalovej
2016. 10. 11.  Imatrikulácia
2016. 10. 01.  Turistický krúžok na Burde
2016. 09. 26.  Memoriál Petra Šóšika
2016. 09. 12.  Týždeň športu
2016. 09. 09.  Tímbilding prvákov
2016. 07. 08.  Zamestnanci na Prednej Hore
2016. 06. 30.  Záver školského roku
2016. 06. 06.  Beseda s veľvyslankyňou SR v Mexiku
2016. 06. 02.  Maturity
2016. 06. 03.  Graduation
2016. 05. 20.  Rozlúčka piatakov
2016. 05. 06.  Tancovačka školskej spoločnosti New Generation
2016. 02. 26.  Divadlo O hlúpej žene
2016. 01. 29.  Ples školskej spoločnosti New Generation
2016. 01. 29.  Lyžiarsky kurz
  
nahor   *   späť   *   domov

2015. 12. 18.  Záver kalendárneho roka
2015. 12. 13.  Florbalový turnaj školskej spoločnosti New Generation
2015. 12. 03.  Deň otvorených dverí a Vianočný príbeh
2015. 11. 26.  Večera Vďakyvzdania
2015. 11. 20.  Stužková 5. B triedy
2015. 11. 13.  Stužková 5. A triedy
2015. 11. 07.  Fiesta školskej spoločnosti New Generation
2015. 10. 16.  Wycliffova misia
2015. 09. 24.  Memoriál Petra Šóšika
2015. 09. 04.  Tímbilding prvákov na Zbojskách
2015. 09. 01.  Otvorenie školského roku
2015. 07. 10.  Letný jazykový tábor
2015. 06. 30.  Záver školského roka
2015. 06. 24.  Tretiaci na Tŕstí
2015. 05. 25.  Rozlúčkový futbal
2015. 05. 22.  Graduation
2015. 05. 21.  Maturity
2015. 05. 05.  Divadlo Julio a Romea
2015. 05. 03.  Florbalový turnaj zorganizovaný školskou firmou Eaglet
2015. 04. 24.  Deň Zeme
2015. 04. 01.  Deň ľudových tradícií
2015. 02. 27.  Lyžiarsky výcvik
  
nahor   *   späť   *   domov

2014. 12. 18.  Záver kalendárneho roka
2014. 12. 04.  Overnight
2014. 11. 27.  Večera Vďakyvzdania
2014. 11. 23.  Adams párty školskej firmy Eaglet
2014. 11. 14.  Stužková 5. A
2014. 11. 07.  Stužková 5. B
2014. 10. 23.  Týždeň zdravej výživy
2014. 10. 27.  Naši na regionálnom kole Slovenskej debatnej ligy v Martine
2014. 10. 23.  Naši na burzách stredných škôl
2014. 10. 14.  Imatrikulácie
2014. 09. 30.  Naši na okresnom kole v cezpoľnom behu
2014. 09. 25.  Memoriál Petra Šóšika
2014. 09. 11.  Prváci u primátora
2014. 09. 05.  Tímbilding prvákov na Zbojskách
2014. 09. 04.  Odmeny za najlepšiu triednu dochádzku
2014. 09. 01.  Otvorenie školského roku
2014. 07. 04.  Relaxačný pobyt učiteľov vo Vysokých Tatrách
2014. 06. 27.  Záver školského roka
2014. 06. 02.  Národné kolo biblickej olympiády na EGT
2014. 05. 30.  Graduation
2014. 05. 29.  Maturity
2014. 05. 12.  Futbalový turnaj školskej spoločnosti Challenget
2014. 04. 29.  Školská spoločnosť Challenget a ich hostia z Kene
2014. 04. 24.  Rozlúčkový futbal s piatakmi
2014. 04. 15.  Š. s. Challenget na veľtrhu školských firiem v Bratislave
2014. 04. 14.  Deň ľudových tradícií
2014. 03. 28.  Deň učiteľov s Pavlom Hammelom na Mestskom úrade
2014. 02. 14.  Školský ples firmy ChallengeT
  
nahor   *   späť   *   domov

2013. 12. 20.  Záver kalendárneho roka
2013. 12. 04.  Florbalový turnaj š. s. ChallengeT
2013. 12. 03.  Stužková 5. B
2013. 11. 28.  Večera Vďakyvzdania
2013. 11. 22.  Stužková 5. A
2013. 11. 20.  Country párty š. s. ChallengeT
2013. 11. 13.  Beseda o Ugande
2013. 10. 25.  Dražba otrokov š. s. ChallengeT
2013. 10. 24.  Imatrikulácie
2013. 09. 28.  Riaditeľka v Shenandoah
2013. 09. 19.  Memoriál Petra Šóšika
2013. 07. 04.  Relaxačný pobyt zamestnancov na Táľoch
2013. 06. 27.  Koniec školského roku
2013. 06. 19.  IKT workšop
2013. 05. 24.  Graduation
2013. 05. 23.  Maturity
2013. 05. 09.  Rozlúčkový futbal
2013. 04. 26.  2. A na Dni Zeme
2013. 04. 09.  Prijímacie skúšky
2013. 02. 07.  Lyžiarsky kurz
2013. 01. 28.  Školský ples
2013. 01. 15.  Deň Julie Ballantyne
  
nahor   *   späť   *   domov

2012. 12. 20.  Záver kalendárneho roku
2012. 12. 14.  Zdobenie medovníkov
2012. 12. 03.  Florbalový turnaj š. s. Together
2012. 11. 29.  Návšteva z Kene
2012. 11. 30.  Vianočný príbeh
2012. 11. 23.  Stužková 5. B
2012. 11. 16.  Stužková 5. A
2012. 11. 09.  Týždeň vedy a techniky
2012. 10. 23.  Dražba otrokov š.s. Together
2012. 09. 27.  Imatrikulácie - 313 pekných fotografií
2012. 09. 27.  Memoriál Petra Šóšika
2012. 07. 18.  Debatéri na Youth Forum v Mexiku
2012. 07. 16.  Učitelia a zamestnanci na guľáši v Darjáne
2012. 07. 04.  Zamestnanci na relaxačnom pobyte na Táľoch
2012. 06. 29.  Koniec školského roku
2012. 06. 21.  20 rokov EGT
2012. 06. 02.  Graduation
2012. 06. 01.  Maturity
2012. 05. 18.  Rozlúčka piatakov
2012. 04. 25.  Retro párty š. s. égalité
2012. 03. 29.  Futbalový turnaj š. s. égalité
2012. 03. 30.  Učitelia u primátora
2012. 03. 01.  Bill Pienias na návšteve
2012. 02. 26.  Učitelia na lyžiarskom kurze v Tatranskej Lomnici
2012. 02. 17.  Školský ples š.s. égalité
2012. 01. 30.  Minister zahraničných vecí na návšteve
2012. 01. 21.  Absolventi Dávid a Adriana na návšteve EGT
2012. 01. 17.  Deň Julie Ballantyne
  
nahor   *   späť   *   domov

2011. 12. 21.  Názorné hodiny latinčiny a francúzštiny
2011. 12. 16.  Florbalový turnaj k 20. výročiu školy
2011. 12. 07.  Deň otvorených dverí
2011. 12. 07.  Florbalový turnaj š.s. égalité
2011. 11. 08.  Kick off párty š.s. égalité
2011. 10. 27.  Dražba otrokov š.s. égalité
2011. 09. 29.  Stretnutie amerických dobrovoľníkov
2011. 09. 29.  Memoriál Petra Šóšika
2011. 09. 27.  Cookout
2011. 09. 24.  Na chate v Rejkove
2011. 09. 12.  Spevokol v Modrom Kameni
2011. 08. 04.  Renovácia školy
2011. 09. 12.  Spevokol v Modrom Kameni
2011. 08. 01.  IDEA Youth Forum v Istanbule
2011. 06. 30.  Záver školského roku
2011. 06. 30.  Zamestnanci na guľáši
2011. 06. 24.  IKT workšop
2011. 06. 19.  Maturity
2011. 06. 16.  Maturita zo SJL
2011. 05. 24.  Prváci na Zbojskách
2011. 05. 20.  Graduation
2011. 04. 14.  Š.s. energetic u premiérky
2011. 03. 26.  Projekt Ecoscola - Nórsko
2011. 03. 11.  Týždeň zdravia
2011. 03. 08.  Š.s. Energtic na veľtrhu vo Viedni
2011. 03. 04.  Lyžiarsky
2011. 02. 14.  Školský ples
2011. 01. 11.  Deň Julie Ballantyne
  
nahor   *   späť   *   domov

2010. 12. 21.  Záver kalendárneho roku
2010. 12. 11.  Vianočné trhy vo Viedni so š.s. Energetic
2010. 12. 08.  Deň otvorených dverí
2010. 12. 07.  Adventný koncert
2010. 11. 25.  Večera vďakyvzdania
2010. 11. 30.  Energetic párty
2010. 11. 21.  Stužková 5. B
2010. 11. 11.  Dražba otrokov š.s. Energetic
2010. 11. 11.  Imatrikulácia
2010. 10. 14.  Projekt Ecoscola - Aszód
2010. 10. 01.  Plavecký
2010. 09. 27.  Memoriál Petra Šóšika
2010. 09. 21.  Voľby manažmentu š.s. Energetic
2010. 07. 12.  Letný jazykový tábor
2010. 07. 01.  Učitelia a zamestnanci na guľáši
2010. 06. 30.  Koniec školského roku
2010. 06. 21.  IKT workšop
2010. 06. 16.  Maturita zo SJL
2010. 06. 16.  Pôvodný muzikál EGT Juraj Thurzo
2010. 05. 25.  Graduation
2010. 05. 21.  Maturity
2010. 05. 12.  Projekt Ecoscola - Štokholm
2010. 05. 07.  Rozlúčka piatakov
2010. 05. 06.  Rozlúčkoý futbal
2010. 05. 05.  Stretnutie 5. A po piatich rokoch
2010. 04. 23.  Infinity párty š.s. EGaTe
2010. 04. 14.  Prijímacie skúšky
2010. 04. 08.  Písomná štátnica z angličtiny
2010. 03. 24.  Štefan Hríb na besede
2010. 03. 23.  Deň slovenskej kultúry a tradícií
2010. 03. 12.  Projekt Ecoscola - Portugalsko
2010. 03. 06.  Riaditeľka Helena Pašiaková v Austrálii
2010. 02. 15.  Školský ples
2010. 02. 12.  Týždeň zdravého životného štýlu
2010. 02. 04.  Lyžiarsky
2010. 01. 12.  Deň Julie Ballantyne
  
nahor   *   späť   *   domov

2009. 12. 19.  Záver kalendárneho roku
2009. 12. 15.  Florbalový turnaj
2009. 12. 08.  Deň otvorených dverí
2009. 12. 01.  Príprava Christmas story
2009. 11. 27.  Kvízy
2009. 11. 26.  Večera vďakyvzdania
2009. 11. 27.  Rudy Schaser na návšteve
2009. 11. 27.  Stužková 5. A
2009. 11. 20.  Stužková 5. B
2009. 11. 13.  Stužková oktáva
2009. 11. 26.  Celebrity show š.s. EGaTe
2009. 11. 11.  Regionálny debatný turnaj v Tisovci
2009. 11. 10.  Chapel o socializme
2009. 10. 01.  Voľby do žiackej rady
2009. 11. 05.  Imatrikulácia
2009. 10. 27.  Ustanovujúce valné zhromaždenie š.s. EGaTe
2009. 09. 29.  Memoriál Petra Šóšika
2009. 09. 15.  Spevokol EGT na turné po Slovensku
2009. 09. 15.  Ekodeň
2009. 09. 02.  Zoznamovanie sa s prvákmi
2009. 08. 31.  Učitelia na obede
2009. 07. 01.  Učitelia a zemestnanci na guľáši
2009. 06. 30.  Koniec školského roku
2009. 06. 23.  Debatný týždeň
2009. 06. 17.  Maturita zo SJL
2009. 06. 05.  Beseda o Rade Európy
2009. 06. 05.  Spevokol EGT na benefičnom koncerte v Brezne
2009. 06. 05.  Naši na návšteve v Aszóde
2009. 05. 22.  Graduation
2009. 05. 21.  Maturity
2009. 05. 13.  Vyhodnotenie súťaže Debate Europe
2009. 05. 11.  Súťaž družstiev prvej pomoci
2009. 05. 07.  Rozlúčka piatakov
2009. 06. 05.  Regionálny turnaj vo volejbale
2009. 04. 22.  Deň Zeme
2009. 04. 22.  Florbalový turnaj
2009. 04. 15.  Premiéra filmu Návrat š.s. Egteam
2009. 04. 07.  Písomná štátnica z angličtiny
2009. 04. 03.  Š.s. Egteam na veľtrhu š.s. v Bratislave
2009. 03. 26.  Týždeň zdravého životného štýlu
2009. 03. 09.  Scoolcup
2009. 02. 28.  Valentínska párty
2009. 02. 26.  Lyžiarsky
2009. 02. 24.  Školský ples organizovaný š.s. Egteam
2009. 01. 27.  Beach párty š.s. Egteam
  
nahor   *   späť   *   domov

2008. 12. 24.  Valentín na fare
2008. 12. 19.  Záver kalendárneho roku
2008. 12. 16.  Deň otvorených dverí
2008. 12. 12.  Š.s. Egteam na nakrúcaní na Prednej Hore
2008. 12. 11.  Návšteva z Aszódu
2008. 12. 10.  Príprava Christmas story
2008. 11. 27.  Večera vďakyvzdania
2008. 11. 26.  Imatrikulácia
2008. 11. 21.  Stužková 5. A
2008. 11. 19.  Florbalový turnaj š.s. Egteam
2008. 11. 14.  Stužková 5. B
2008. 11. 13.  Dražba otrolov š.s. Egteam
2008. 11. 05.  Voľby do študentskej rady
2008. 10. 30.  Učitelia na vzdelávacom pobyte v Braväcove
2008. 10. 27.  Coffee House
2008. 10. 21.  Naši v Aszóde
2008. 10. 24.  EGT mačiatka
2008. 09. 27.  Juraj vo Washingtone
2008. 09. 25.  Memoriál Petra Šóšika
2008. 06. 27.  Záver školského roku
2008. 06. 18.  Maturita zo SJL
2008. 05. 30.  Graduation
2008. 05. 29.  Maturity
2008. 05. 20.  Spevokol z Concordia university
2008. 05. 15.  Rozlúčka piatakov
2008. 05. 15.  Rozlúčkový volejbal
2008. 05. 13.  Projekt Zelené oázy
2008. 04. 28.  Národné finále Slovenskej debatnej ligy
2008. 04. 09.  Prijímacie skúšky
2008. 04. 07.  Modelové zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN
2008. 03. 14.  Spevokol v Dudinciach
2008. 03. 07.  Lyžiarsky
2008. 02. 07.  Lyžiarske preteky učiteľov
2008. 01. 30.  Futsal
  
nahor   *   späť   *   domov

2007. 12. 20.  Záver kalendárneho roku
2007. 12. 18.  Volejbalový turnaj š.s. EGTop
2007. 12. 13.  Coffee House
2007. 12. 11.  Deň otvorených dverí
2007. 12. 07.  Regionálny debatný turnaj v Tisovci
2007. 12. 05.  Š.s. EGTop v detskom domove
2007. 11. 30.  Mikulášsky volejbalový turnaj
2007. 11. 23.  Stužková 5. A
2007. 11. 16.  Stužková 5. B
2007. 11. 22.  Večera vďakyvzdania
2007. 11. 21.  Dražba otrokov š.s. EGTop
2007. 11. 10.  Američania tlačia kapustu
2007. 11. 10.  Spevokol vo Zvolene
2007. 10. 29.  Imatrikulácia
2007. 10. 29.  Služby Božie na pamiatku Reformácie
2007. 10. 20.  Spevokol v Modrom Kameni
2007. 09. 25.  Memoriál Petra Šóšika
2007. 09. 11.  Major Moud
2007. 09. 02.  Zoznamovanie sa s prvákmi
2007. 08. 28.  Učitelia otvárajú nový školský rok
2007. 08. 10.  Renovácia školy
2007. 06. 29.  Koniec školského roku
2007. 06. 03.  Naši v Maďarsku
2007. 05. 29.  Rozlúčkový volejbal
2007. 05. 25.  Graduation
2007. 05. 24.  Maturity
2007. 05. 11.  Rozlúčka piatakov
2007. 04. 23.  Modelové zasadnutie BR OSN
2007. 04. 19.  Žiaci, triedy, učitelia
2007. 04. 03.  Š.s EGprofiT na veľtrhu v Košiciach
2007. 03. 29.  Triedne fotky
2007. 03. 20.  Rudy Schaser
2007. 02. 09.  Mikulášsky volejbalový turnaj
2007. 02. 26.  Školský ples
2007. 02. 01.  Coffee House
2007. 01. 29.  Rektor Bisla Samuel Abrahám
2007. 01. 19.  Názorná hodina latinčiny
  
nahor   *   späť   *   domov

2006. 12. 22.  Koniec kalendárneho roku
2006. 12. 21.  Vianočný koncert
2006. 12. 17.  Školské nástenky
2006. 12. 12.  Deň otvorených dverí
2006. 12. 07.  Dražba otrokov š.s. EGprofiT
2006. 12. 04.  Na hodinách informatiky a ZAA
2006. 11. 24.  Regionálny debatný turnaj
2006. 11. 23.  Večera vďakyvzdania
2006. 11. 22.  Basketbalový turnaj š.s. EGprofiT
2006. 11. 21.  Beseda o skialpinizme
2006. 11. 17.  Stužková 5. B
2006. 11. 15.  Imatrikulácia
2006. 11. 13.  Študentská spoločnosť EGprofiT
2006. 11. 10.  Stužková 5. A
2006. 09. 28.  Memoriál Petra Šóšika
2006. 09. 09.  Wehrmacht pred EGT
2006. 06. 21.  Projekt Socrates - naši v Rumunsku
2006. 05. 31.  Beseda o liekoch
2006. 05. 30.  Maturita a rozlúčka piatakov
2006. 05. 16.  Coffee house
2006. 05. 16.  Piataci v pamätníku SNP
2006. 05. 12.  Rozlúčkový futbal
  
2005. 10. 20.  5. A
2005. 09. 30.  Memoriál Petra Šóšika
2005. 05. 27.  Graduation
2005. 04. 11.  Písomná maturita zo SJL
2005. 03. 24.  Dražba otrokov š.s. Rimava Capital
2005. 03. 16.  Coffee house
2005. 02. 24.  Lyžiarsky v Rejkove
2005. 02. 08.  4. A na Obchodnej akadémii v Brezne
2005. 02. 06.  Školský ples š.s. Rimava Capital
2005. 02. 03.  Modelové zasadnutie BR OSN
  
2004. 12. 10.  Rozdávanie biblií
2004. 04. 22.  Návšteva prezidenta SR Rudolfa Schustera
2004. 12. 04.  Coffee house
2004. 30. 05.  Graduation
  
2003. 05. 16.  Graduation
2003. 04. 15.  Veľvyslanec USA Ralph Johnson
  
2002. 05. 29.  Graduation


nahor   *   späť   *   domov
ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk