Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Kalendár akcií  2017/201803.09.2017slávnostné Služby Božie pri príležitosti otvorenia nového školského roka
03.09.2017plenárne a triedne rodičovské združenie
04.09.2017Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku
04.09.2017poučenie BOZP
05.09.2017stretnutie žiakov 1. ročníka s primátorom mesta Tisovec
06.-08.09.2017team building – žiaci 1. ročníka
06.09.2017účelové cvičenie OZ a Ž 2. ročník
07.09.2017účelové cvičenie OZ a Ž 1. ročník
11.09.2017pedagogická rada
12.09.2017Deň holokaustu a prevencie prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu,extrémizmu a ostatných foriem intolerancie
20.-21.09.2017Exkurzia do koncentračného tábora Oswienčim – 4.ročník
25.-29.09.2017Týždeň športových aktivít
28.09.2017Športový deň školy
28.09.201717. ročník memoriálu Petra Šóšika
26.09.2017Európsky deň jazykov
sept. 2017preteky v cezpoľnom behu - okresné kolo
16.-20.10.2017Týždeň zdravého životného štýlu
24.10.2017imatrikulácia – slávnosť prijímania nových študentov
23.-24.10.2017Vedomostná súťaž o Reformácii pre kolektívy k 500. výročiu Reformácie
27.10.2017slávnostné Služby Božie pri príležitosti pamiatky reformácie
30.-31.10.2017jesenné prázdniny
02.11.2017náhrada za 03.09.2017
03.11.2017riaditeľské voľno
06.-12.11.2017Týždeň vedy a techniky na škole
10.11.2017stužková slávnosť V.A
16.11.2017stužková slávnosť V.B
21.11.2017Deň boja za slobodu a demokraciu
23.11.2017pedagogická rada
23.11.2017Deň vďakyvzdania - večera
05.12.2017Deň boja proti AIDS
11.-15.12.2017tvorivá dielňa Christmas Story - 1. ročník
15.12.2017rodičovské združenie - triedne, Christmas Story
11.- 15.12.2017workshop – finančná gramotnosť (MAT) – 3. ročník
11.- 15.12.2017workshop – čitateľská gramotnosť (SJ) – 4. ročník
11.- 15.12.2017SPS/ANJ – podľa rozvrhu – 5. ročník
19.12.2017Deň otvorených dverí
19.12.2017Chapel - Predstavenie Christmas Story pre EGT,
20.-21.12.2017Big test – ANJ 1.-5. ročník
22.12.2017slávnostné Služby Božie s Večerou Pánovou, kapustnica
dec. 2017školské kolo olympiád
dec. 2017súťaž Genius logicus, Expert
23.12.2017-05.01.2018 včítanevianočné prázdniny
08.01.2018nástup do školy
16.01.2018Deň Jullie Ballantyne – koncert - ZUŠ
17.-18.01.2018Big test – ANJ 1.-2. ročník
do 26.01.2018uzavrieť známky za 1. polrok
26.01.2017školský ples
29.01.2018klasifikačná porada
31.01.2018koniec 1. polroka
01.02.2018vyhodnocovacia porada
02.02.2018polročné prázdniny
05.-09.02.2018lyžiarsky kurz – 1. ročník
05.-09.02.2018mediálna výchova (SJ, INF) – 2. ročník
05.-09.02.2018ANJ – writing – 3. ročník
05.-09.02.2018gramatika na nečisto (SJ) – 4. ročník
05.-09.02.2018SPA/nemaj na saláme – 5 ročník
19.-23.02.2018jarné prázdniny
13.03.2018písomné maturitné skúšky zo SJL – 4. ročníkKD8-12
14.03.2018písomné maturitné skúšky z ANJ – 5. ročníkKD8-12
15.03.2018písomné maturitné skúšky z MAT – 5. ročník
13.-15.03.2018účelové cvičenie / riadne vyučovanie – 1. ročník
13.-15.03.2018ANJ – 2. ročník
13.-15.03.2018kritické myslenie – 3. ročník
13.-15.03.2018MS / exkurzie – 4. ročník
13.-15.03.2018MS / riadne vyučovanie – 5. ročník
marec 2018súťaž Klokan
11.04.2018Deň narcisov (pripomenutie na Chapel – 10.04.2018)
09.04.2018prijímacie skúšky KD
28.03.2018slávnostné Služby Božie s Večerou Pánovou
29.03.-03.04.2018včítane - veľkonočné prázdniny
04.-.06.04.2018SPS / rozvrh semináre – 5. ročník
17.04.2018pedagogická rada
23.04.2018Deň Zeme
23.-27.04.2018písomné maturitné skúšky z bilingválnych predmetov
30.04.2018Online vzdelávanie
apríl 2018súťaž GeniusLogicus a Pangea
máj 2018KOZaŽ , Zbojská - 3. ročníka
07.05.2018riaditeľské voľno
10./17.05.2018klasifikačná porada pre 5. ročník
23.-25.05.2018akademický týždeň 5.ročník
28.05.-01.06.2018ústne maturitné skúšky 5. ročníka (zvyšok 3 dni RV pre 1.-3.ročník)
28.05.-01.06.2018ÚC pre 1. a 2.ročník – podľa rozvrhu maturít
01.06.2018 o 10:00Graduation - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, čaša vína
10.05.2018slávnostné Služby Božie – Vstúpenie Krista Pána
21.05.2018slávnostné Služby Božie – Svätodušný pondelok
31.05.2018veľký test z ANJ 4. ročník
14.06.2018veľký test z ANJ pre 1., 2. a 3. ročník
08.06.2018riaditeľské voľno žiaci IV.A
11.06.2018riaditeľské voľno žiaci IV.B
07.06.2018uzavrieť známky zo SJL
07.06.2018klasifikačná porada pre 4 ročník
11.-13.06.2018ústne maturitné skúšky zo SJL v 4. ročníku
18.-22.06.2018debatný workshop – 1. ročník
18.-22.06.2018IKT workshop – 2. ročník
18.-22.06.2018prírodovedné spektrum – 3. ročník
18.-22.06.2018workshop ANJ – 4. ročník
22.06.2018uzavrieť známky za 2. polrok
25.06.2018klasifikačná porada
25.-28.06.2018čistenie tried, odovzdávanie učebníc a iné triednické práce, triedne výlety – individuálne podľa rozvrhu tried
29.06.2018slávnostné Služby Božie, odovzdanie vysvedčení
03.07.2018vyhodnocovacia porada
04.-06.07.2018Team building zamestnanci EGT
09.-13.07.2018anglický tábornahor   *   späť   *   domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk