Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Krúžok aerobiku


Zo života krúžku aerobiku na EGT, vedúca PaedDr. Miriam Kubinská:


Video nie je dostupné vo vašej krajine? Skúste tu.nahor   *  späť   *  domov
LANGUAGE


ŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk