Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Viete že ... ?


                

 • najstarší absolvent EGT má už 47 rokov
 • najmladší žiak EGT má ešte len 16 rokov
 • na škole doteraz študovalo 1058 dievčat a 468 chlapcov

 •           

 • najviac absolventov ukončilo šúdium v roku 2010 - 74
 • najmenej absolventov ukončilo šúdium v roku 2004 - 26

 •           

 • najčastejšie vyskytujúce sa krstné mená žiačok sú Lucia - 65x, Zuzana - 59x, Katarína - 45x a Jana - 38x
 • najčastejšie vyskytujúce sa krstné mená žiakov sú Martin - 39x, Michal - 27x, Peter - 25x a Ján - 21x
 • doteraz školu absolvovali iba dvaja Jozefovia

 •           

 • najviac žiakov sa narodilo 13. decembra - 12, 21. septembra - 10, 29. septembra - 10 a 1. marca - 9
 • v jednotlivé dni týždňa sa narodili nasledujúce počty žiakov
  • štvrtok - 234
  • piatok - 232
  • streda - 230
  • utorok - 229
  • pondelok - 221
  • sobota - 192
  • nedeľa - 188

                  

 • na školu chodilo 18 žiakov - dvojčiat
 • približne 262 žiakov malo na škole jedného alebo viac súrodencov

 •           

 • najviac žiakov pochádza z miest Revúca - 157, Tisovec - 151, Brezno - 146 a Rimavská Sobota - 99

 •           

 • absolventom EGT je aj prvý pôvodný občan novej Slovenskej republiky


Poznámka: slovo žiak označuje súčasného žiaka aj absolventa
nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk