Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Viete že ... ?


                

 • najstarší absolvent EGT má už 41 rokov
 • najmladší žiak EGT má ešte len 14 rokov
 • na škole doteraz študovalo 946 dievčat a 432 chlapcov

 •           

 • najviac absolventov ukončilo šúdium v roku 2010 - 74
 • najmenej absolventov ukončilo šúdium v roku 2004 - 26

 •           

 • najčastejšie vyskytujúce sa krstné mená žiačok sú Lucia - 62x, Zuzana - 57x, Katarína - 44x a Jana - 35x
 • najčastejšie vyskytujúce sa krstné mená žiakov sú Martin - 37x, Michal - 27x, Peter - 25x a Ján - 20x
 • doteraz školu absolvoval iba jediný Jozef

 •           

 • najviac žiakov sa narodilo 13. decembra - 10, 21. septembra - 10, 22. apríla - 10 a 29. septembra - 10
 • v jednotlivé dni týždňa sa narodili nasledujúce počty žiakov
  • streda - 211
  • štvrtok - 208
  • piatok - 206
  • utorok - 205
  • pondelok - 197
  • sobota - 177
  • nedeľa - 174

                  

 • na školu chodilo 14 žiakov - dvojčiat
 • približne 229 žiakov malo na škole jedného alebo viac súrodencov

 •           

 • najviac žiakov pochádza z miest Brezno - 141, Revúca - 127, Tisovec - 126 a Rimavská Sobota - 93

 •           

 • absolventom EGT je aj prvý pôvodný občan novej Slovenskej republiky


Poznámka: slovo žiak označuje súčasného žiaka aj absolventa
nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk