Stretnutie po 60 rokoch

V sobotu, 2. júna 2007 sa na pôde EGT uskutočnilo stretnutie absolventov prvého tisovského gymnázia po 60 rokoch. Prvá časť podujatia sa uskutočnila v jednej z tried EGT. Účastníci ďalej pokračovali v reštaurácii Centrál v Tisovci.

Kliknutím na obličaj účastníka zobrazíte jeho maturitnú fotku
nahor   *  späť   *  domov