Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Krúžok sebaobrany


Zo života krúžku sebaobrany na EGT, vedúci Mgr. Karol Mixtaj:


Video nie je dostupné vo vašej krajine? Skúste tu.nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk