Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Dokumentárny film o drogových závislostiach


Dokumentárny film Návrat o drogových závislostiach, vytvorený študentskou spoločnosťou EGTeam (2009), kamera a réžia Nazarij Kľujev.

Návrat
nahor   *  späť   *  domov
LANGUAGE


ŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk