Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Poloha školy

Približná poloha Tisovca v rámci Slovenska

 

 


Poloha v rámci mesta 

 


Poloha a náhľad pomocou Google Maps


 

 


Príchod od Rimavskej Soboty po Jesenského ulici

 

 


Príchod od Brezna, Revúcej po Jesenského ulici

 

 


nahor   *  späť   *  domov

 


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk