Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Ukážky maturitných oznámení absolventov EGT


5 A , 20055 B , 20055 A , 20065 A , 20075 B , 20085 A , 20095 B , 20095 A , 20105 A , 20115 B , 20115 A , 20125 B , 20125 A , 20135 B , 20135 A , 2016 


nahor   *  späť   *  domov
LANGUAGE


ŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk