Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Čo mi dalo EGT ? (a moje ďalšie kurikulum...)


Lucia
Zuzana
Matej
Peter
5. A trieda
Jakub
Majka
5. A trieda
Fero


nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk