Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Overenie, či si žiakom EGT

Kompletné rodné čísloPrípadné problémy hláste na skola@egt.sk
LANGUAGE


ŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk