Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Prezident SR navštívil EGT

V prvý deň školského roku, 4. septembra 2017, navštívíl našu školu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
Pri vstupe do budovy ho privítali riaditeľka Miroslava Štefániková s emeritnou riaditeľkou Helenou Pašiakovou.
Pán prezident najskôr v riaditeľni rokoval s vedením gymnázia. Predstavitelia študentskej spoločnosti G.E.T. mu potom odovzdali dar - jeden zo svojich výrobkov. Nasledovalo stretnutie a diskusia so žiakmi v hale na prízemí.

Viac na www stránke prezidentskej kancelárie...

text: egt
foto: Milan Slabej, www.prezident.sk


Reportáž televízie TA3


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                   


The President of the Slovak Republic visited EGT

On the first day of the school year, September, 4 2017, the President of the Slovak Republic Andrej Kiska visited our school.
At the entrance to the building he was welcomed by the principal Miroslava Štefániková and the principal emeritus Helena Pašiaková.
First The President in the principal's office negotiated with the management of the school. Then the representatives of the student company G.E.T. handed the President a gift - one of their products. A meeting and discussion with the pupils in the corridor of the ground floor folowed.

More on www site of presidential office...

prečítané 8287xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk