Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Spevácke vystúpenie učiteľského zboru EGT


Spevácke vystúpenie učiteľského zboru EGT 21. júna 2012 na oslavách 20. výročia vzniku EGT parodujúce nelichotivú finančnú situáciu v školstve.
Hudba Július Kinček, slová Ivana Skoncová, kamera Maxim Kľujev.
nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk