Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Učiteľský zbor   2023/2024

- keď voláte zo zahraničia, musíte namiesto 047 vytočiť 0042147
      

Mgr. Miroslava Štefániková
riaditeľka
biológia, telocvik
0908 852 995   riaditel@egt.sk   principal@egt.sk
Mgr. Jaroslava Szczyrbová
zástupkyňa riaditeľky
matematika, geografia
047 5511 706   zastupca@egt.sk   jszczyrbova@gmail.com
Mgr. Michaela Púpalová
školská spirituálka
náboženstvo
047 5511 712   pupalova.michaela@yahoo.com   
Mgr. Lýdia Naďová
školská spirituálka
materská dovolenka
047 5511 712   lydia.nadova@egt.sk   
PaedDr. Zuzana Vojteková
vedúca PK anglického jazyka
angličtina, telocvik
047 5511 707   zuzanavojtek@gmail.com   
Mgr. Gabriela Antalová
učiteľ
biológia, chémia, umenie a kultúra
047 5511 724   gantalova@gmail.com   
Mgr. Alžbeta Dúbravská
učiteľ
angličtina, ruština
047 5511 733   alzbeta.dubravska@egt.sk   
Mgr. Dana Dúbravská
učiteľ
materská dovolenka
047 5511 713   dana.debnarova@gmail.com   
Ing. Erika Guzmová
učiteľ
angličtina, matematika
047 5511 734   erika.guzmova@gmail.com   
Ing. Erika Hrušková
učiteľ
nemecký jazyk
      
Mgr. Katarína Jakubcová
učiteľ
angličtina, občianska náuka
047 5511 734   katka_ja@yahoo.com   
RNDr. Jana Kobelová
učiteľ
matematika, chémia
047 5511 724   jana.kobelova@egt.sk   
PaedDr. Miriam Kubinská
učiteľ
slovenčina, telocvik
047 5511 713   kubinskam@gmail.com   
Mgr. Janette Ovčiariková - Huňová
učiteľ
slovenčina, francúzština
047 5511 713   janette.h@zoznam.sk   
Mgr. Martina Paľová
učiteľ
umenie a kultúra
047 5511 700   martina.palova@egt.sk   
Mgr. Tatiana Pohorelská
učiteľ
matematika, fyzika
047 5511 723   tatiana.pohorelska@gmail.com   
Mgr. Janka Potančoková, M.A.
učiteľ
angličtina
047 5511 733      
Ing. Juraj Remeň
učiteľ
informatika, chémia
047 5511 732   juraj.remen@egt.sk   
Mgr. Jarmila Šmecková
učiteľ
dejepis, občianska náuka
047 5511 713   jarmila.smeckova@egt.sk   
Mgr. Katarína Šuchová
učiteľ
geografia
047 5511 713       
Clara Rich
učiteľ
angličtina, biológia, náboženstvo
047 5511 733   clara.rich@missionofchrist.org   
Michelle Van Wyk
učiteľ
angličtina
047 5511 733      


nahor   *   späť   *   domov
ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk