Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Učiteľský zbor   2017/2018


- keď voláte zo zahraničia, musíte namiesto 047 vytočiť 0042147

Mgr. Miroslava Štefániková
riaditeľka
biológia, telocvik
0908 852 995   riaditel@egt.sk   principal@egt.sk
Mgr. Jaroslava Szczyrbová
zástupkyňa riaditeľky
matematika, geografia
047 5511 706   zastupca@egt.sk   jszczyrbova@gmail.com
Mgr. Lýdia Naďová
školská spirituálka
náboženstvo
047 5511 712   lydia.nadova@egt.sk   
PaedDr. Zuzana Vojteková
vedúca PK anglického jazyka
angličtina, telocvik
047 5511 707   zuzanavojtek@gmail.com   
Mgr. Gabriela Antalová
učiteľ
biológia, chémia, umenie a kultúra
047 5511 724   gantalova@gmail.com   
Ing. Ladislav Čajko
externý učiteľ
aplikovaná ekonómia
047 5494 400   lcajko@centrum.sk   
Mgr. Alžbeta Dúbravská
učiteľ
angličtina, ruština
047 5511 733   betty.dubravska@centrum.sk   
Mgr. Dana Dúbravská
učiteľ
materská dovolenka
047 5511 713   danadebnarova@azet.sk   
Mgr. Peter Frntic
externý učiteľ
geografia
      
Mgr. Martin Helik
externý učiteľ
psychológia
      
Ing. Erika Hrušková
učiteľ
nemecký jazyk
      
RNDr. Jana Kobelová
učiteľ
matematika, chémia
047 5511 724   jankakob@stonline.sk   
PaedDr. Miriam Kubinská
učiteľ
slovenčina, telocvik
047 5511 713   kubinskam@gmail.com   
Mgr. Janette Ovčiariková
učiteľ
slovenčina, francúzština
047 5511 713   janette.h@zoznam.sk   
Mgr. Martina Paľová
učiteľ
ZAA, umenie a kultúra, občianska náuka
047 5511 700    martina.palova@egt.sk   
PhDr. Helena Pašiaková, PhD.
emeritná riaditeľka
latinčina, dejepis
047 5511 722    helena.pasiakova@egt.sk   
Mgr. Ľubomíra Petricová
učiteľ
slovenčina, francúzština
047 5511 734   lubomira.petricova@egt.sk   
Mgr. Marián Petrok
externý učiteľ
telesná výchova
      
Mgr. Tatiana Pohorelská
učiteľ
matematika, fyzika
047 5511 723   tatiana.pohorelska@gmail.com   
Ing. Juraj Remeň
učiteľ
informatika, chémia
047 5511 732   juraj.remen@egt.sk   
Mgr. Ivana Skoncová
učiteľ
angličtina, evanjelické náboženstvo
047 5511 733   yvanask@googlemail.com   
Mgr. Lucia Vančíková (Dunajská)
učiteľ
angličtina
047 5511 734   lucia.dunajska@gmail.com   
Mgr. Viktor Vigoda
externý učiteľ
geografia
047 5511 722    viktor.vigoda@gmail.com   
Alyssa Bremer
učiteľ
angličtina, telocvik
      
Stephanie Lund
učiteľ
angličtina
      
Naomi Sveholm
učiteľ
angličtina
      
Nicholas Sveholm
učiteľ
angličtina, dejepis, geografia, občianska náuka
      nahor   *   späť   *   domov

LANGUAGE


ŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk