Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Čo mi dalo EGT ? (a moje ďalšie kurikulum...)

Fero (absolvent EGT 2016)

Bude to trochu dlhé a nie veľmi vtipné, ale prečítajte si, pochopíte... Kým začnem, chcem povedať, že mi za toto nikto nezaplatil. Veď kto by asi tak zaplatil :-). Taktiež ma o to nikto nepožiadal, takže to robím, lebo chcem a ak niekto s mojím stanoviskom nesúhlasí, tak mi je to jedno.

Pravdepodobne by som to sem nepísal, ale v posledných dňoch som sa s pár mladými ľuďmi rozprával o tom, kam po skončení ZŠ a reč padla aj na školu, ktorej som absolventom – EGT. (priestor použiť google). Ako bývalého absolventa ma zaujíma, čo sa stane so školou, ktorej žiakom som bol a mrzelo by ma, ak by dlhoročná práca stoviek ľudí pri budovaní tejto školy vyšla nazmar, a preto mi osud školy, v ktorej som prežil najkrajšie roky svojho života, prirodzene nie je ľahostajný.
Počas štúdia sme aj my študáci mali všelijaké názory na všeličo a prirodzene neboli len pozitívne – dovolím si ale povedať, že to všetko pramenilo z našej študentskej lenivosti a nechuti chodiť do školy – takže ak je negatívom to, že máte 7 hodín, tak to asi nie je veľmi relevantný fakt hodnotenia úrovne školy.Ako vidí EGT Mgr. art. Lukáš Macek, absolvent 2006

Hovoriť o veciach negatívne je ľahké a nám ľuďom asi aj prirodzenejšie, a hoci chcem hovoriť objektívne, istú dávku subjektivity v kombinácii s nostalgiou si žiaľ nebudem môcť odpustiť. EGT sa nachádza v Tisovci (opäť google) – mestečko na strednom Slovensku, kde každý každého pozná, kde sa nemáte čoho báť (jedine, že vaša obľúbená krčmička bude zatvorená, ale veď aj to patrí k životu mladých :) - samozrejme, všetko s mierou a slušnosťou!), je to mesto, ktorého srdcom je práve spomínaná škola. Ak chce niekto študovať jazyky, ide na jazykovú školu, ak chce niekto získať všeobecný prehľad a dôkladne sa pripraviť na štúdium na VŠ, ide na gymnázium...

Ak je podstatnou zložkou vývoja pre vás samých či vaše deti podstatný aj rozvoj mravnosti a slušnosti v duchu kresťanských hodnôt (čo by samozrejme mal byť) tak cirkevná škola je ideálnou voľbou. Ale nikto nemôže navštevovať tri rôzne školy, ak sa teda nevolá Chuck Norris. Nájsť prienik všetkých spomenutých bodov vyzerá byť ideálnym riešením. EGT ním je. Väčšina argumentuje tým, že dnes už takmer každá stredná škola ponúka hodiny s lektormi jazyka, na ktorý sa daná škola zameriava. EGT má však na konte viac ako 25 ročnú tradíciu spolupráce s ľuďmi zo všetkých kútov sveta (najmä z USA, ale aj z Nemecka či Francúzska).Je to škola, ktorej spoluzakladateľmi boli mnohí občania USA, ktorí škole darovali veľký kus svojho srdca a najmä nový, pokrokový postoj k vzdelaniu, čo je veľkou devízou EGT oproti iným školám, ktoré vznikajú len preto, aby proste boli – nie preto, aby vzdelávali a vychovávali nových ľudí na kvalitných princípoch. Absolvent (ak samozrejme chce, lebo všetko sa začína od nás samotných) sa po skončení dokáže plynule dohovoriť dvoma svetovými jazykmi, čo je dnes už nutnosťou.
Dovolím si vrátiť sa k Tisovcu – áno, nie je to veľkomesto, ale je to ďalšia výhoda – komunitný život v tomto mestečku vás dostane – škola, ako aj mesto, sú prístupné mnohým možnostiam - každý môže robiť to, čo chce a čo ho napĺňa, takže nuda nehrozí, ak človek samozrejme chce.

Nesťažuj sa človeče, chop sa šance, buduj seba samého, urob niečo pre iných! V dnešnej dobe sprevádzanej mnohými dekadentnými javmi sa občas prichytíme pri tom, že sa čudujeme kam sme ako spoločnosť dospeli a preto je veľmi dôležité vzdelávať ľudí nielen múdrych, ale aj ľudí mysliacich, kriticky hodnotiacich, so všeobecným prehľadom, a hlavne svetonázorom. Od hodín dejepisu či náuky o spoločnosti, cez debatný klub až po mnohé besedy s odborníkmi, poslancami NR SR či politológmi sa tiahne snaha školy žiakov vzdelávať prakticky, názorne ich naučiť mať svoj názor, vedieť si ho obhájiť, prijímať taktiež názory iných, kriticky nazerať na svet – byť múdrym a pripraveným pre dnešný svet i dobu.
Bez ohľadu na názory náboženského charakteru sa určite zhodneme na tom, že vychovávať mladých ľudí na základe princípov morálky, slušnosti a dôstojnosti je dôležité a EGT ako evanjelické gymnázium dokáže žiakov podnietiť v tom, aby sa stali morálnymi, a aby ich viera v Boha rástla i silnela.O tom, že veľa mojich spolužiakov sa rozhodlo pre štúdium na VŠ v zahraničí, písať nemusím. Bolo to logickým vyústením ich štúdia na bilingválnom gymnáziu. Nemusím písať ani o tom, že sme boli super. Boli sme najlepší v maturite z ANJ, SJL, MAT za posledných pár rokov – aj to je dôkazom toho, že úroveň neklesá a nie je to až také čierne, ako to niektorí prezentujú.
Je fajn chodiť do školy, ktorá má 500 študentov, 7 budov, 45 učiteľov. Alebo nie je lepšie prísť ráno do školy, pristaviť sa pri pani vrátničke ktorá vás s úsmevom pozdraví „Ahoj Ferko“ a prehodiť s ňou pár viet? Alebo sa stretnúť s americkými pedagógmi po škole pri scrabble a zabaviť sa? Alebo sa len tak porozprávať s pani farárkou o tom, čo vás trápi? Len tak zadarmo, za pekný úsmev.

EGT je malá škola, kde každý každého pozná, kde učitelia majú k žiakom individualistický prístup, kde sa profesionalita nevylučuje s ľudskosťou, kde sú všetci jedna veľká rodina – a nie je to len fráza. A toto vám žiadna veľká a neosobná škola nedá. Think about it!

Mne dala táto škola veľa, spoznal som tu najlepších ľudí pod slnkom a vždy sa sem rád vrátim. A hoci sa prihlášky už posielali – tí, ktorí nad tou školou uvažujete - urobte to, choďte tam a tí, ktorí ešte máte čas, a nie ste si istí, dajte tejto škole šancu. Nepíšem to preto, lebo musím... Píšem to preto, lebo to tak cítim!Ako vidí EGT Mgr. art. Lukáš Macek, absolvent 2006

nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk