Tisovec Lutheran High School      
bilingual Slovak-English

        


Visit from Spišská Belá

On Sunday, October 9th, 2016, members of the Lutheran Church in Spišská Belá visited our school.  The visit was managed by  Ľubomír German, an  EGT graduate of 1999, a husband of the Spišská Belá pastor Eva Germanová. It was a nice, though short visit.

text: egt
photo: Mgr. Ľubomír German


The fastest way to view the pictures on a touch screen: tap the last thumbnail, then by taping move backward through the pictures!

   


Návšteva zo Spišskej Belej

V nedeľu 9. októbra 2016 nás navštívili  členovia evanjelického cirkevného zboru Spišská Belá. Návštevu inicioval Ľubomír German, absolvent EGT (1999), manžel spišskobelianskej zborovej farárky Evy Germanovej. Bola to milá, hoci krátka návšteva.

read 1529xback   *  home


RARITIES

SCHOOL


Tisovec Lutheran High School, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk