Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        


Vianočné trhy v Ľubľane

Študentská spoločnosť Target usporiadala v dňoch 13.-14. decembra 2019 výlet na vianočné trhy do Ľubľany.
Členovia firmy pripravili pre účastníkov výletu krátky zoznam miest, ktoré mohli navštíviť. Po únavnej a zdĺhavej ceste sa jedna skupina mohla vybrať na obhliadku hradu, a druhá na námestie, kde si mohli vychutnať vianočnú atmosféru trhov.
Na druhý deň si každý mohol prísť na svoje prostredníctvom vlastnej obhliadky mesta alebo nakupovaním. Hladný neostal nikto vďaka veľkej ponuke jedál a nápojov. Aj napriek dažďu a snehu v prvý večer si vianočné trhy každý užil.

text: Patrik Filipiak, 4. A
foto: target


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

       


Christmas Markets in Ljubljana

On 13.-14. of December, 2019, JA company Target organized a trip to the Christmas markets of Ljubljana.
Company members prepared a short list of places in the city, which are worth seeing. After tedious ride, students got opportunity to see the city by themselves and fully experience the Christmas atmosphere of the markets.
On the second day, one group went to see the beautiful Ljubljana castle, as well as Dragon Bridge, and others had time to do their shopping. No one remained hungry due to the great selection of food and drinks. Even though it was raining most of the evening, everyone enjoyed the trip.

prečítané 254xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk