Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

EGT opäť na vyznamenávaní

Na Nový rok, 1. januára 2018, prezident SR udeľoval štátne vyznamenania osobnostiam spoločenského a kultúrneho života.
Po dvoch rokoch sa tohto podujatia opäť zúčastnila emeritná riaditeľka EGT Helena Pašiaková. Tentokrát nie v pozícii vyznamenanej, ale ako hosť pozvaný prezidentskou kanceláriou na odovzdávanie cien a následnú slávnostnú recepciu.


text: egt
foto: rtvs


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

     


EGT at awarding again

On New Year's Day, January 1, 2018, the President of the Slovak Republic awarded state awards to the celebrities of social and cultural life.
This event was after two years again attended by EGT principal emeritus Helena Pašiaková. This time, not in the position of honored personality, but as a guest invited by the presidential office to this ceremony and to the subsequent reception.

prečítané 645xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk