Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Kvizmajster

Tomáš Bálint z MsKS Rimavská Sobota v rámci svojho turné po školách okresu prišiel 27. júna 2017 do EGT, aby tu usporiadal medzitriedny duel v súťaži Kvízmajster, organizátorom ktorej je práve spomínané mestské kultúrne stredisko.
U nás súťažili tretiaci a zvíťazila A trieda.


text a foto: egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

           


Quizmaster

Tomáš Bálint from MsKS Rimavská Sobota arrived to EGT on June 27, 2017, in order to manage a duel in the Quizmaster competition, organizer of which is the above-mentioned town cultural center.
At our place competed the third year pupils and the winner became A class.

prečítané 525xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk