Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Žiadosť o prijatie do školského internátu


Tieto informácie sa nachádzajú v hlavnom menu stiahnuť v dokumente Ĺ˝iadosĹĄ o prijatie na internát

nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk