Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Školský vzdelávací program


Tieto informácie sa nachádzajú v hlavnom menu stiahnuť v dokumente Ĺ kolskĂ˝ vzdelávacĂ­ program

nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk