Kliknutím na obličaj účastníka zobrazíte jeho fotografiu zo základnej školy - 6. C triedy
nahor   *  späť   *  domov