klikni niekde alebo stlaŤ Esc      click anywhere or press Esc

EGT zo zadu - v pozadí Hradová

klikni niekde alebo stlaŤ Esc      click anywhere or press Esc