Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        Videogaléria
2000-2014: Stru��n�� priebeh jedn��ho ��kolsk��ho roku na EGTnahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk