Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        




Netradičný koniec školského roku 2019-2020

Tento školský rok sme "vďaka" koronakríze ukončili netradične. Absentovali Služby Božie a žiaci sa so svojimi triednymi učiteľkami stretli v triedach podľa rozvrhu pri zvýšených hygienických opatreniach v budove školy.
Triedne učiteľky odovzdali žiakom vysvedčenia a spoločne s pani riaditeľkou ocenili žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu, zúčastňovali sa na súťažiach a projektoch školy.
Po náročnom období dištančného vzdelávania prajeme žiakom aj učiteľom pekné prázdninové leto:)

Všetky fotky:

text a foto: egt

Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                         


prečítané 679x



späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk