Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        


Divadlo Made in Chin Chin

Dňa 4. februára 2020 sa v MsKS v Tisovci uskutočnila premiéra divadelného predstavenia Made in Chin Chin na motívy rozprávky Ľudmily Podjavorinskej.
Príbeh Čima a jeho milej Činky žiaci spracovali netradičným, im vlastným spôsobom. Divadelný súbor EGeTis funguje už tretí rok na podnet žiakov a za tento krátky čas toho stihli naozaj veľa. Majú za sebou už pár úspešných hier, s ktorými sa prezentovali nielen tu v Tisovci, ale aj v Rimavskej Sobote, Revúcej či Banskej Bystrici. Každým rokom získavajú nové skúsenosti, ktoré ich posúvajú ďalej.
Dôkazom toho, že ich snaženie sa stojí za to, je aj fakt, že na našej škole je o divadelný súbor čoraz väčší záujem.
Držíme im palce, aby našu školu naďalej reprezentovali v širokom okolí a prajeme im veľa úspechov. Už teraz sa tešíme na ďalšie divadelné predstavenie.

text: PaedDr. Miriam Kubinská, Ester Koroncziová 3. A
foto: PaedDr. Miriam Kubinská, egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                 


Theatrical play „Made in Chin Chin“

On 4th of february 2020 a premiere of a theatrical play „Made in Chin Chin“ which is based on a story taken from a fairytale from the author Ludmila Podjavorinska. The story of Čimo and his dearest Činka was remade by the students in a non-traditional and creative way.
The theatre club EGeTis has been active for three years now on the initiative of the students of EGT. They have accomplished a lot considering the short time they are together. They have acted in quite a few plays and Tisovec is not the only place where they have presented the, they also presented the results of their hard work in Rimavská Sobota, Revúca or Banská Bystrica.
Every year they gain new experiences which push them forward. Thanks to this, each year, more and more people are intrested in being a part of the theatre club.
We hope that these students keep on representing our school well and we wish them lots of success. We can´t wait for what they have prepared for us next.

prečítané 168xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk