Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        


Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na EGT sa uskutočnil 30. januára 2020. Podujatie začalo v kinosále mestského kultúrneho strediska. Tu štvrtáčka Marianna Dobisová a tretiak Matej Hank prostredníctvom prezentácie predstavili záujemcom o štúdium školu.
Následne v budove EGT privítal hostí piesňou Najlepších päť rokov školský spevokol s hudobným sprievodom dirigentky Clary Richovej.
Nádejní študenti v triedach absolvovali cvičné prijímacie skúšky a oboznámili sa s výukou niektorých predmetov.

text a foto: egt

Školský spevokol - Najlepších päť rokov


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                   


prečítané 298xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk