Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        


Koniec kalendárneho roka

Piatok 20. decembra bol posledným vyučovacím dňom roku 2019 na EGT. Po riadnej prvej hodine žiaci a triedni učitelia absolvovali triednické hodiny. Potom sa žiaci a učitelia presunuli do evanjelického kostola, kde sa uskutočnili slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou.
Po skončení programu v kostole sa študenti rozišli na zimné prázdniny.
Učitelia a zamestnanci si v škole vychutnali tradičnú koncoročnú kapustnicu a malé občerstvenie na záver.
Podujatia sa zúčastnil biskup ZD ECAV Ján Hroboň, predstavitelia ev. cirkvi a bývalí pedagógovia spätí s EGT, zástupcovia rodičov, reprezentanti mesta.

text a foto: egt

Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                             


prečítané 413xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk