Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Roadshow Vymysli a rozbehni svoj nápad

Banská Bystrica ponúkla zaujímavý workshop, ktorého sme sa my, žiaci tretieho ročníka zúčastnili v stredu, 11. decembra 2019.
Išlo o projekt Juraja Kováča, ktorý pomáha mladým ľuďom rozbehnúť svoje nápady. Každá idea je podporená začiatočnými 100 eurami. Tým chcú organizátori docieliť, že na začiatok podnikania netreba veľký obnos peňazí.
Workshop sa konal na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Program sa delil na tri časti. V prvej prezentoval samotný Juraj Kováč, ktorý rozprával o elementoch, ktoré dokážu rozbehnúť a vymyslieť tvoj nápad. Ako druhý bol Prešovčan Juraj Petrík, ktorý vysvetľoval, ako funguje inovácia.
Ako zlatý klinec programu sa predstavil spoluzakladateľ siete NAY ELEKTRODOM Peter Zálešák, ktorý hovoril ako funguje jeho firma a aké mal začiatky svojej podnikateľskej kariéry.

text a foto: Matej Hank, 3. A

Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

   


Come Up With And Run Your Idea roadshow

Banská Bystrica offered an interesting workshop, which we, 3rd year students, attended on Wednesday, December 11, 2019.
It was Juraj Kováč’s project, which helps the youths to startup their own ideas. Every idea is supported by an initial €100. Workshop Leaders want to emphasize that you don’t need to have a huge amount of money to start an enterprise.
The workshop took place on the University of Matej Bell in Banská Bystrica. The program was split into three parts. Juraj Kováč himself presented the first part, where he talked about elements important for coming up with and launching your own idea. The second part was presented by Juraj Petrík from Prešov, who explained how innovation works.
A highlight of the whole ceremony was a presentation by the co-founder of NAY ELEKTRODOM Peter Zálešák, who talked about how his company works and what it looked like at the beginning of his entrepreneurial career.

prečítané 127xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk