Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Veľtrh v Hradci Králové

Keď sme sa, ako 5-členná zostava firmy Target, v pondelok večer 9. decembra 2019 konečne ocitli v Hradci Králové, odľahlo nám. Po ubytovaní v príjemnom hotelíku v centre mesta, sme sa vybrali na spoločnú večeru účastníkov veľtrhu.
Naša práca, tým však len začínala, pred nami bol náročný deň. Celý utorok sme trávili na 8. ročníku Veletrhu JA firem. Odprezentovali sme našu firmu, Slavo úspešne zvládol súťaž "90 sekúnd pred investorom" a Majka bola veľmi presvedčivá ako predajca produktu. Po dlhom dni prišlo vyhodnotenie.
Z Veľtrhu si napokon, okrem skúsenností, odnášame 3 ceny: pán Čajko špeciálnu cenu za prínos a vernosť Veletrhu, Slavo Šmídt 2. miesto v súťaži 90 sekúnd pred investorom po anglicky, Majka Dobisová 3. miesto v súťaži Najlepší predajca.

text: Lea Domská, 4. B
foto: target


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

         


Trade Fair in Hradec Králové

We, JA company Target, were relieved when we finally arrived at Hradec Králové on Monday evening, December 9, 2019. After checking in at our lovely hotel, we went to a dinner with other participant companies.
But that was just the beginning of our work, a challenging day was ahead of us. We spent the whole Tuesday at 8th JA Trade fair. We introduced our company, Slavo successfully managed the 90 seconds in front of investor competition and Majka was very persuasive as a seller of our product. At the end of the day, the evaluation came.
The outcomes of the Trade fair are, experience of course, and 3 awards: Mr Čajko was awarded with a special award for contribution and loyalty to the Trade fair, Slavo was placed 2nd in 90 seconds in front of investor challenge and Majka took 3rd place in The best seller competition.

prečítané 107xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk