Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Vianočný príbeh

Zakázaný príbeh lásky (Forbidden Story of Love) je názov tradičného Vianočného príbehu prvákov, ktorý odohrali 6. decembra 2019 pred svojimi rodičmi a následne 9. decembra pred spolužiakmi.
Príbeh vzťahu rómskeho dievčaťa a bieleho chlapca sa odohráva v prostredí reálne dlhodobo nedobrých vzťahov medzi väčšinovým obyvateľstvom a rómskou minoritou.
Vidíme, akým prekážkam, predsudkom a odmietaním najbližšieho okolia musela táto mladá dvojica čeliť.
Predstavenie zatraktívnili dynamicky sa striedajúce krátke scény, jednoduchý, zrozumiteľný obsah, svižné a pekné tanečné vystúpenia, kde tanečný "súboj" nerómskych a rómskych dievčat evokuje spevácky súboj portorikánskych dievčat a chlapcov zo slávneho amerického muzikálu West Side Story (1957).
V závere samozrejme nechýbala ani tradičná spoločná vianočná pesnička.

text a foto: egt

Vianočný príbeh - skrátená zúmovaná verzia


Vianočný príbeh - úplná nezúmovaná verzia


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                           


prečítané 233xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk