Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        


Stužková 5. A

Niekoľko fotografií zo stužkovej slávnosti 5. A triedy 22. novembra 2019.

text a foto: egt

Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                   


prečítané 357xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk