Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Projekt ASPIRE

Vo štvrtok 8. marca 2018 sa traja členovia našej JA firmy Pomegranate, Dávid Filipiak, Andrea Uličná a Paulína Turisová, zúčastnili workshopu prezentačných zručností, ktorý je súčasťou medzinárodného projektu ASPIRE. Workshop sa konal v spoločnosti AT&T v Košiciach, kde sa nám celý čas venovali manažéri a zamestnanci tejto celosvetovej telekomunikačnej spoločnosti.
Prezentujúci sa s nami podelili o svoje skúsenosti, tipy a triky spojené s úspešným vystupovaním na verejnosti, prezentovaním produktu a spoločnosti. Nadobudnuté poznatky sme mali možnosť aplikovať v rámci praktických úloh, ktoré sme riešili v skupinách, pričom sme ihneď dostávali spätnú väzbu od mentorov. Nové zručnosti určite využijeme pri príprave, ako aj na samotnom veľtrhu JA Firiem.
Poďakovanie za deň plný inšpirácie patrí Junior Achievement Slovensko, n.o. a spoločnosti AT&T.
text : Andrea Uličná, 4. B


foto: jasr

Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

     


ASPIRE project

On Thursday, March 8, 2018, the members of our student company Pomegranate, Dávid Filipiak, Andrea Uličná and Paulína Turisová took part at a workshop of presenting skills, which is a part of the international project ASPIRE. The workshop took place in AT&T in Košice, where the managers and employees of this worldwide company spend time with us.
Mentors shared with us their experience, tips, and tricks for successful presentations of a product and the company. We had the opportunity to apply the newly acquired skills while working on practical tasks within small groups, immediately getting the feedback from our mentors. We will surely use all of the new skills as we prepare for the upcoming JA Companies Trade Show.
We would like to thank JA Slovakia, a non-profit organization, and our mentors from AT&T for an amazing and inspiring day.

prečítané 79xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk