Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Ponúknutý kľúč – nájdi zámku !!!

Dňa 6. marca 2018 v rámci „chapel-u“ k nám zavítal ďalší hosť - Ing. Peter Švec, predseda slovenskej pobočky ICEJ (Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem) v Bratislave.
Čas využil na predstavenie tohto občianskeho združenia, ktoré sa snaží budovať mosty medzi kresťanmi a židmi. Prednáška Moderný Izrael sa niesla v informatívnom duchu. Oboznámil žiakov s tým, za čo všetko môžeme vďačiť Izraelu. V oblasti technickej, poľnohospodárskej, ekonomickej, ale aj v oblasti genetiky.
Okrem základných kultúrnych vedomostí im ponúkol zaujímavú súťaž (CEMACH – hebrejský výhonok, kľúč k poznaniu), ktorej hlavná cena je zájazd do moderného Izraela počas letných prázdnin.
Viacej na: http://www.cemach.cz/sk/o-projekte. Termín odovzdania súťaže je 15. apríl 2018. Neváhaj a zapoj sa! Prvý impulz daj do konca marca – t.j. ešte pred veľkonočnými prázdninami!


text a foto: egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

         


Key Offered – Find a Padlock !!!

On Tuesday, March 6, 2018, during chapel we had another guest speaker, Peter Švec – a director of the Slovak branch of The International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) in Bratislava.
He used his time to introduce this institution which is known for building bridges between Christians and Jews. The lecture, “Modern Israel,” was focused on basic facts. He pointed out to the students very useful benefits we can take from Israel in fields as technology, agriculture, economics, and genetics. He also offered our students’ a very interesting competition opportunity called CEMACH – a Hebrew word for sprout or a key to knowledge. The grand prize is an excursion to modern Israel during summer break.
For the competition´s conditions and more information, please visit http://www.cemach.cz/sk/o-projekte. To sign up, you must first reach out by the end of March (this means before Easter Break) and the final project must be entered by April 15.

prečítané 163xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk