Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        





Pinterest, či skutočný život ?

V utorok 27. februára 2018, počas „chapel“- u, Stephanie Lund, americká lektorka, zdieľala s našimi študentmi niečo zo svojho života. Porozprávala, ako Pán Boh pracuje v jej osobnom živote a ako ju mení. Zároveň spomenula, ako na ceste s Bohom pochopila, že On nie vždy koná tak, ako my chceme, či plánujeme. No i napriek tomu nás má stále rád a používa nás aj takých „zlomených“.


text: Mgr. Lýdia Naďová
foto: egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

     


Pinterest or reality of life ?

On Tuesday, 27 February, 2017, American lector Stephanie Lund spoke to students. She shared some of her story about how God has worked in her life to change her, and her journey to understanding that God doesn't always act like we plan or expect, but He still loves and uses broken people.

prečítané 228x



späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk