Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Valentine’s day movie night - Nielen pre zamilovaných

Študentská spoločnosť Pomegranate nezabudla tento rok ani na sviatok zamilovaných,
a 15. februára 2018 pripravila Valentine’s day movie night.
Myšlienkou tohto filmového podujatia bolo pripraviť čarovné popoludnie nielen pre zamilovaných. Každý si predsa môže dopriať romantické chvíle, bez ohľadu na to či s priateľom/priateľkou alebo v kruhu dobrých kamarátov.
Hneď ako sa zotmelo, jediné svetlo v miestnostiach premietania zaručilo filmové plátno a mihotanie plamienkov sviečok pod oknami. Na pohodlných sedačkách, kreslách, či vakoch a pri chutnom občerstvení ste si mohli vychutnať filmové skvosty rôznych žánrov. Vo vlastnom kine - a to priamo u nás v škole sa premietal horor Hráči so smrťou, romantika Teória všetkého, pre dobrodružné duše to bola Hra o život, ale aj mysteriózny film s názvom Počiatok.
Dúfame, že ste si pomedzi filmové napätie a emócie užili valentínsku alternatívu v uvoľnenej komornej atmosfére, ktorú sme vám ponúkli.


text: Bianka Felnerová, 4. B
foto: pomegranate


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

     


Valentine’s day movie night - Not only for those in love

The PomegranateStudent Company had not forgotten the day of lovers and organized Valentine’s day movie night that took place on 15th February 2018.
The main idea behind this movie night was to prepare a magical time, not only for “lovebirds“.
Everyone can enjoy a romantic afternoon, regardless of their relationship status – a good quality romantic time with your loved one, or with a group of close friends.
Right after the sunset, the only light in the screening rooms was provided by the lingering flames of candles. Sitting on comfortable sofas, chairs or tuli bags, surrounded by tasty snacks, you could enjoy movie gems of various genres. In a private cinema of our school we projected movies like Flatliners – a horror movie, a heart-breaking romance The theory of everything, a tense movie Nerve, or the mysterious Inception.
We hope that amid all the movie excitement and emotions you enjoyed our Valentine’s Day alternative in a relaxed atmosphere.

prečítané 186xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk