Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Valentínska pošta

V dňoch 13. - 14. februára 2018 láska na chodbách EGT vďaka študentskej spoločnosti Pomegranate rozhodne nechýbala!
Počas týchto dní, si totiž cez veľké prestávky ľudia navzájom písali nie len zaľúbené, ale i kamarátske správy a odkazy, ktoré s dobrým pocitom dávali do rúk členov spoločnosti. Tí, ako poslovia čarovného dňa na Valentína predali odkazy nedočkavých adresátov z ruky do ruky.
Sme radi, že ako študentská spoločnosť sme mohli prispieť nie len k atmosfére sviatku, ale aj k spolupatričnosti medzi študentmi. Všetkým, ktorí túto myšlienku podporili, zo srdca ďakujeme.


text: Júlia Molentová, 4. B
foto: pomegranate


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

 


Love Express

On 13th and 14th of February, 2018, EGT was full of love thanks to the Pomegranate School Company. During these days, students had the possibility to write letters for their loved ones at EGT and then hand it to the members of the company.
Those, as the messengers of the magical Valentine's Day, delivered the letters to their addressees. We are very glad, that we could create a nice atmosphere and encourage the fellowship among the students. We would like to thank very much to those, who joined the event and shared this beautiful idea with us.

prečítané 150xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk