Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Lyžiarsky výcvik 2018

Lyžiarsky výcvik je jeden z najzábavnejších týždňov počas prvého ročníka, kedy vás čaká týždeň plný lyžovania, no zároveň máte aj kopec voľného času, s ktorým môžete naložiť podľa svojich predstáv, aj keď by sa zdalo, že sa budete nudiť verte že nie, pretože na každý deň mali učitelia vymyslené aktivity, ktoré nás dokázali nesmierne pobaviť.
Obzvlášť v utorok a vo štvrtok kedy sme absolvovali "beh v lyžiarkach" a módnu prehliadku, ku ktorej patril dresscode: všetko sa dá skombinovať.
Po štvrtkovej módnej prehliadke nasledovala aj poriadna veselica, na ktorej sme sa poriadne vybláznili a po veselici sme si ešte aj naplnili žalúdky na "cigánskej večeri", na ktorú bolo zakázané prísť bez nejakého pohostenia. V piatok sme si užili ešte poslednú lyžovačku a vydali sme sa na cestu domov.
Počas tohto týždňa sme nazbierali kopu nezabudnuteľných zážitkov a opäť sme sa trochu viac zblížili. Veľmi pekne ďakujeme všetkým vyučujúcim, ktorí sa o nás počas celého týždňa vzorne starali!

Všetky fotografie sú tu...


text: prváci
foto: egt, Ing. Juraj Remeň


60 sekúnd z lyžiarskeho


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                               


Ski Camp 2018

Ski camp is one of funniest weeks during the first year when you can expect week full of skiing but don´t worry you have a lot of free time, which you can spend how do you want. It would seem that you are going to get bored but believe, that no because our teachers created some funny activities for every day.
Especially on Tuesday and Thursday, when we passed running in ski boots and fashion show, that included a dresscode: everything can be combined.
After fashion show we had a dance party after that teachers organized "gypsy dinner", for which it was forbidden to come witout some food.
On Friday we enjoyed our last skiing and it was time to go home. During this weeek we collected a lot of unforgetable experiences and once again we are bit closer together.
Thanks to all teachers who cared about us throughout this week!

All the pictures can be viewed here...

prečítané 241xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk