Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Sociologický workshop

V dňoch 5.-6. februára 2018 absolvovali žiaci spoločenskovedného seminára workshop s výskumníčkou, analytičkou, projektovou manažérkou, lektorkou a autorkou odborných štúdií Tinou Gažovičovou, PhD. Pútavou formou preberali sociologické, ekologické a ďalšie témy, ktoré budú náplňou maturitných otázok z občianskej náuky.


text a foto: egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

     


Sociological workshop

On 5-6 February, 2018, the students of a sociology seminar attended a workshop with a researcher, analyst, project manager, lecturer and author of professional studies Tina Gažovičová, PhD. In an attractive form, they were passing sociological, ecological and other themes that will be the subject of maturita questions of Social Studies.

prečítané 243xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk