Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Rodina je dar, vážme si ju !

Dňa 30. januára 2018 v rámci „chapelu“ sme pozvali hostí, manželov Stana (riaditeľ) a Evku (soc. pracovníčka) Gurkovcov z Veľkého Slavkova.
Venujú sa bezdomovcom, mladým mužom, ktorí vyšli z detského domova a po určitej dobe by skončili na ulici. Pracujú v sociálnom zariadení Evanjelickej Diakonie – Dom na polceste. Názov je vyvodený z podstaty ich služby. Toto miesto je akýmsi „domom“ na križovatke života rôznych mužov, ktorí k nim prichádzajú z rôznych príčin. Ocitli sa bez domova.
No a manželia im vedia pomôcť na 4 roky. Poskytnú im prechodné bývanie, a tak sa mladíci učia aj základným pracovným návykom. Môžu pracovať na stavbe, s drevom, byť na výrobe chladiacich boxov, či na poľnohospodárskej farme.
Okrem svojich zážitkov a skúseností z práce počas chapelu sa veľmi ochotne a otvorene podelili na besedách so žiakmi 3. a 4. ročníka aj o svoje osobné zápasy počas chodenia, pri výchove štyroch vlastných detí, atď. Hlavný dôraz kládli mladým ľuďom, aby sa nebáli povinností a zodpovednosti, ktoré sú potrebné k vyplneniu vnútornej prázdnoty a nájdenia zmyslu života.
Kto sa chce dozvedieť viac o ich službe môže sa pozrieť na ich www stránku. Zároveň ponúkli žiakom možnosť, že ak budú mať na nich akékoľvek otázky, tak sa môžu na nich kontaktovať cez e-mail stanogurka@sem.sk.
Veríme, že ich svedectvo nás povzbudilo byť vďačnejšími ľuďmi voči rodičom, ktorí sú pre nás istotou.


text: egt
foto: Tomáš Urbán, 5. B


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

       


The family is gift, appreciate it !

On Tuesday, January 30, 2018, during our „chapel“ we had guests, married couple Stano (director) and Evka (social worker) Gurkas from Veľký Slavkov. They are working with homeless men, many of whom are young, who just came out of foster care and after a short period of time, have ended up on the street.
The Gurkas are working in a social organization, which belongs to the Lutheran Diakonia – it is called House of Halfway. The title of this organization is taken from the content of their ministry. This place is a kind of “home” at the crossroads for different men who found themselves on the street for various reasons. They stayed without a home. The couple helps them for up to four years.
They offer them living, while these men are asked to learn basic working skills. They can work with a building company, with wood, putting refrigerators in cars, or in agriculture on farms. Beside speaking about their experiences and knowledge about ministry during chapel, they were willing to discuss some of their personal memories from dating and from raising their four children with the third and fourth classes.
The emphasis was put on duties and responsibilities for our students, who need to learn to accept them, not avoid them. They can fill their inner world and they can find meaning in their lives.
Those who would like to know more about their ministry, can go to their web site . Also they have offered possibilities to students to ask any questions they might have. Students can write them an e-mail at this address: stanogurka@sem.sk.
We hope that their testimony encouraged us to be more grateful towards our parents, who are a boundless source for us.

prečítané 250xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk