Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

22. školský ples – V krajine zázrakov

Dlho očakávanou a neodmysliteľnou súčasťou roka na EGT je vznešený študentský ples. Tento rok naň nebolo treba dlho čakať, uskutočnil sa už dňa 26. januára 2018. V duchu surrealizmu sa dni chaotických príprav, nepredstaviteľných realizácií a kôpky nervov premenili na dokonalý súlad v podobe zázračného plesu.
Obohacujúci program začal oficiálnou hymnou študentskej spoločnosti Pomegranate, po ktorej nasledovali slávnostné príhovory. Začnúc pani riaditeľkou Štefánikovou, pokračujúc prezidentkou spoločnosti Júliou Molentovou až po dojímavý príhovor pána učiteľa Čajku. Svoju Alicu v krajine zázrakov, Lady Ascotovú, či klobučníka s hrdosťou predstavil hosťom, ktorí sa odhodlali stráviť večer v krajine zázrakov. Prestrihnutím zlatej stuhy srdcovými kráľovnami školy, pani riaditeľkou Štefánikovou a pani Pašiakovou, bol 22. školský ples oficiálne otvorený.
Labute študentskej spoločnosti zaujali svojím nežným zvonkovým valčíkom nejedného šarmantného pána. Harmonické melódie učiteľov ZUŠ v Tisovci ,hravé vokály accapely Mystik , či temperamentné pohyby tanečníkov z Revúcej prispeli ku nezabudnuteľnému kultúrnemu zážitku. Svoje tanečné schopnosti však mohli všetci preukázať počas tanečných kôl a pri tanci sa vzniesť priam k oblakom.
Šikovné moderátorky večera Júlia Molentová a Paulína Turisová si pre nás takisto pripravili duo na priečnych flautách. Program ukončil dych berúci trialista Ján Kočiš. Napätie a snaha vidieť každý detail jeho vystúpenia postavili na nohy celú sálu.
Obľúbený belgický tanec prebudil tanca chtivosť jednotlivých párov. Nasledovala už len tombola so skutočne zázračnými cenami a vyhlásenie kráľovnej a kráľa surrealistickej krajiny zázrakov.
Dúfame, že všetci v (ne)zmyselnom surrealistickom plese našli v rámoch otvorených otázok zmysel, ktorý hľadali. Veríme, že ste si z krajiny zázrakov odniesli nádherný permanentný zážitok.


text: Bianka Felnerová, 4. B
foto: egt


Oficiálne otvorenie plesu


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                   


22nd Prom – In the Wonderland

A long-awaited and inseparable part of each EGT school year is a noble school prom. This year we did not have to wait too long for it, as the prom took place on Friday, January 26th, 2018. In the thought of surrealism, the days characterized by chaotic preparations, unimaginable realizations and nerve piles turned into a perfect harmony in the form of a miracle prom.
An enriching program began with an official anthem of Pomegranate Student Company, followed by welcome speeches. Starting with Mrs Štefániková, continuing with the president of the student company Júlia Molentová, it was closed with a heart-warming speech of Ladislav Čajko. With pride, he introduced his Alice, Lady Ascot, even the crazy hatter, to the people who had decided to spend the night in the Wonderland. The 22nd school prom was officially opened by cutting the golden ribbon by the school's queens of hearts - Mrs Štefániková and Mrs Pašiaková.
Gentle swans of the student company with their angelic waltz impressed a lot of gentlemen sitting in the “crowd”. The harmonic melodies of the teachers from the Art School in Tisovec, the playful vocals of accapella Mystik, or the temperamental moves of the dancers from Revúca contributed to an unforgettable cultural experience. However, all of the Wonderland’s visitors could demonstrate their dance skills during the classic dance rounds and dance straight up to the clouds.
Playing the transverse flutes, talented MCs of the whole prom, Júlia Molentová and Paulína Turisová had also prepared an ear-catching performance. The program ended with a breath-taking performance of unbelievable trialist Ján Kočiš. The thrill and the effort to see every single detail of his performance put the majority of people on their feet.
The favourite part of every prom is a Belgian dance, thanks to which everyone got lost in a rhythm of a the dance. A raffle with truly miraculous prices and the exciting election of the king and queen of the surrealistic wonderland were the last pieces of miracles prepared and served by the company Pomegranate.
We hope that during our surrealistic prom, everyone found the answers they had attempted to find in the empty frames. We believe that you had a wonderful miraculous night!

prečítané 729xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk