Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Deň Julie Ballantyne

V utorok 11. januára 2018 sa v rámci chapelu uskutočnil ďalší Deň Julie Ballantyne, americkej spoluzakladateľky našej školy.
Po úvodnom slove emeritnej riaditeľky Heleny Pašiakovej nasledoval hudobný program, ktorý vytvorili naši študenti - žiaci tisovskej Základnej umeleckej školy spolu s učiteľkou klavíra Hajnalkou Vargovou.


text: egt
foto: Ing. Juraj Remeň, archív egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                   


Day of Julie Ballantyne

On Tuesday, January 11, 2018, another Day of Julie Ballantyne, the American co-founder of our school, took place within the chapel.
After the introductory words of the principal emeritus Helena Pašiaková a music program followed. It was created by our students - pupils of the Elementary Art School together with the piano teacher Hajnalka Vargová.

prečítané 385xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk