Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Matej Cíbik vydal knihu

Pred Vianocami 2017 vyšla vo vydavateľstve Akamédia kniha nášho absolventa (2006) Mateja Cíbika Liberáli a tí druhí. Bola predstavená aj ako kniha týždňa v sobotňajšej prílohe denníka SME, 30. 12. 2017.
Kniha, napísaná sviežim, prístupným spôsobom, sa venuje aktuálnej téme súčasnosti a s radosťou a hrdosťou ju zaradime medzi študijnú literatúru pre našich žiakov.
Teší nás, že Matej vo svojom poďakovaní spomenul i EGT - ...za ambíciu študovať filozofiu vďačím rokom stráveným na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci, kde vládlo mimoriadne intelektuálne stimulujúce prostredie...
Želáme mu ďalšie profesionálne úspechy a tešíme sa na následné obohatenie našej školskej knižnice.


text: Helena Pašiaková, emeritná riaditeľka
foto: egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

   


Matej Cíbik published a book

Before Christmas 2017, a book of our graduate (2006) Matej Cíbik The Liberals and the others was published by Akamédia Publishing House. The publication was also introduced as a book of the week on daily SME 30 December 2017.
The book, written in a fresh, accessible way, deals with the current topic of the present, and with joy and pride we place it among the study literature for our pupils.
We are delighted that Matej in his thanks also remembered the EGT - ...for the ambition to study the philosophy I owe the years passed at the Lutheran High School in Tisovec, where an extremely intellectual stimulating environment was ruled...
We wish him another professional success and we are looking forward to the later enriching our school library.

prečítané 392xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk